Vad är Alla Elfirmors integritetspolicy?

Vi som driver Alla Elfirmor heter Smartproduktion Sverige AB och vi är måna om att användare av Alla Elfirmor ska känna sig trygga när de uppger personliga uppgifter till oss. Därför har vi en tydlig integritetspolicy som givetvis följer svensk lagstiftning. Välkommen att läsa mer under utförligt svar på denna fråga.

Redaktör på Alla Elfirmor
2021-12-14 : 17:32

Utförligt svar på frågan "Vad är Alla Elfirmors integritetspolicy? "

Nedan integritetspolicy förklarar hur Alla Elfirmor och därmed  Smartproduktion Sverige AB samlar in och använder personuppgifter. Smartproduktion följer de regler som enligt svensk lag stadgas i General Data Protection Regulation (GDPR).
Vi på Smartproduktion är måna om att användare av Alla Elfirmor ska känna sig trygga med att ge ut sina personuppgifter till oss. Har du som användare några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss så berättar vi mer.

1. Därför behöver vi dina personuppgifter

Det primära syftet med Alla Elfirmor är att förmedla kontakt mellan besökare och företag. För att det ska vara möjligt är ett krav att användaren uppger vissa personuppgifter, se punkt 2, så att företag har möjlighet att ta kontakt. Utan personuppgifter har företagen ingen möjlighet att höra av sig till användare och därmed blir då plattformen obrukbar.

Alla Elfirmorhar även andra funktioner där personuppgifter krävs, läs mer under punkt 4 - användning av personuppgifter.

2. Typ av personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande enskild person. Olika uppgifter som tillsammans kan leda till att en viss person kan identifieras, utgör också personuppgifter. Smartproduktion samlar in personuppgifter som är krav för att tjänsten som erbjuder på Alla Elfirmor ska fungera, samt frivilliga personuppgifter som underlättar och förbättrar tjänsten.

3.1 Personuppgifter som är krav

 • För- och efternamn
 • Giltig e-post
 • Adress där eventuellt projekt ska genomföras
 • Lösenord vid skapande av användarkonto
 • Förfrågningshistorik och ärendenummer om sådant finns
3.1.1 Tilläggande personuppgifter som är krav när ett elföretag köper premiumtjänst
 • Kontokortuppgifter vid köp av tjänst.

3.2 Exempel på frivilliga personuppgifter

 • Telefonnummer
 • Specifik information om en förfrågan
 • Profilbild
 • Bilder, videos eller ljud
 • Övriga personuppgifter som kön, ålder, modersmål, etnisitet, yrke.

3.3 Personuppgifter vi inte rekommenderar att uppge till elföretag

 • Personnummer

3. Platser på elföretag där personuppgifter kan samlas in

De personuppgifter och information som sparas i Smartproduktions databas samlas in när en användare exempelvis:
 • Skickar in en förfrågan
 • Skapar ett användarkonto
 • Anmäler sig till nyhetsbrev
 • Skriver text eller liknande på ytor för diskussion och kommentarer
 • Kontaktar Smartproduktion för support
 • När ett företag betalar för premiumtjänst

4. Användning av personuppgifter

Nedan följer en tabell över användningsområden av personuppgifter på elföretag och laglig grund för behandlingen

5. Vidarebefordring av personuppgifter

Smartproduktion vidareförmedlar användarens kontaktuppgifter och förfrågningsunderlag till de företag, valda av användaren eller av Smartproduktion, som mottar förfrågan. Förfrågan skickas ut per e-post, genom elföretag interna system samt i vissa fall via SMS till utvald anställd på företaget. Företagen ansvarar själva för att hantera kontaktuppgifterna korrekt och enligt GRPD.

Företagen har inte rätt att förmedla vidare förfrågan till tredje part om de exempelvis själva ej har möjlighet att besvara förfrågan. Företagen har dock möjlighet att delge information om ett projekt till underleverantörer och/eller samarbetspartners om det behövs för att exempelvis skapa ett korrekt offertunderlag och användaren har accepterat förmedlingen. En sådan överenskommelse sker då utan inblandning av Smartproduktion eller elföretag.

7. Rättigheter och möjlighet till radering av personuppgifter

Användare har möjlighet att få besked vilka personuppgifter Smartproduktion innehar för användaren samt hur dessa behandlas. Användaren har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.

Användare har rätt att få sina personuppgifter raderade från elföretag  enligt "Rätt till radering av dina personuppgifter" https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/radering/, under förutsättning att uppgifterna inte längre behövs för anledningen de samlades in. Undantag kan exempelvis finnas om legala skyldigheter (krav i bokförings- och skattelagstiftning) hindrar Smartproduktion att genomföra en omedelbar radering.

Hantering av ärenden kopplat till rättigheter för personuppgifter sker så snabbt som möjligt och enligt rådande tidsfrister för GDPR.

Vid frågor eller framförande av klagomål till tillsynsmyndighet gällande Smartproduktions behandling av personuppgifter hänvisar vi till Datainspektionen.

Är du redo att anlita en elektriker?

Alla Elfirmor hjälper dig hitta duktiga Elektriker, erhålla uppdaterad
information och guider – helt gratis!

Varför använda Alla Elfirmor?

Fokus på elektriker & elföretag

Alla Elfirmor har samlat alla elektriker på ett och samma ställe för att hjälpa dig hitta rätt elektriker för dina behov.

Vi har samlat alla elföretag på ett och samma ställe

Vi har samlat alla elföretag på ett och samma ställe för att hjälpa dig hitta rätt elektriker för dina behov.

Alltid kostnadsfritt med Alla Elfirmor

Du kan räkna med att få en kostnadsfri offert från alla elföretag som finns på Alla Elfirmor.